Operator Systemu

Dystrybucyjnego

Informacje sieciowe

Substation.png
FIELDON INVESTMENTS SP.Z O.O. GRYF
SPÓŁKA JAWNA

FIELDON INVESTMENTS SP Z O O GRYF SP. JAWNA działa jako operator systemu dystrybucyjnego od 2019 i  świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej w powiecie gryfińskim w województwie zachodnipomorskim, lokalizowanym w północno zachodniej Polsce.

Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

 • AXPO Polska sp. z o.o.

W 2021 planowana jest rozbudowa sieci w zakresie:

 • stacji Nowe Czarnowo, pola 110kV i 220kV wraz z transformatorem mocy 120-140 MVA wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do popranego funkcjonowania urzadzeń

 • modernizacji linii 110kV w celu modernizacji farmy wiatrowej Banie 3 lub budowy nowej linii 110kV

 • budowa stacji elektroenergetycznej w zakresie niezbędnym do wyprowadzenia mocy nowej farmy wiatrowej Banie 3 lub Banie 3 i Banie 4.

Sieć

Główna infrastruktura OSD :

 • Linia kablowa 220kV zaczynająca się od obecnych zacisków głowic 220kV w rejonie SE Krajnik, a kończąca się aktualnymi zaciskami 220kV w rejonie 220/110/30kV GPZ Nowe Czarnowo

 • Stacja 220/110/30kV GPZ Nowe Czarnowo

 • linia kablowa 110kV pomiędzy  GPZ Nowe Czarnowo i GPO Kozielice o dlugości 28.6 km

Klienci
 • OSD przyłączył do sieci o napięciu 110kV farmę wiatrową Banie etap 1 i 2 o łącznej mocy 106 MW.

 • W dniu 3.11.2018 OSD wydał warunki przyłączenia do sieci o średnim napięciu dla spółki prawa handlowego rozwijającej projekt farmy wiatrowej o łącznej mocy 81.4 MW.

  • Lokalizacja przyłącza: stacja elektroenergetyczna Banie 110kV/30kV zlokalizowana w miejscowości Lubanów w gminie Banie.

 • W dniu 26.11.2019 OSD wydał warunki przyłaczenia do sieci średniego napięcia dla spółki prawa handlowego rozwijaącej projekt farmy wiatrowej  o łacznej mocy 55.2 MW.

  • Lokalizacja przyłącza: stacja elektroenergetyczna Banie 110kV/30kV zlokalizowana w miejscowości Lubanów w gminie Banie.

 • Do końca 2 kwartału 2022 żaden inny podmiot poza powyższymi nie złożył wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych.

Dostępna moc przyłączeniowa OSD na koniec 2 kwartału 2022 wynosi 0 MW.

Obecnie OSD nie planuje zmiany tych wartości w okresie najbliższych 5 lat (informacja aktualna na koniec 2 kwartału 2022).

stan na 30.06.2022, szczegółowe informacje o powyższym zostały opisane w zakładce informacje o przyłączeniu.

 

IRiESD

Kod sieci Gryf powstał na podstawie przepisów UE oraz polskiego Urzędu Regulacji Energetyki.

 
 

Contact us

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań, dodatkowych informacji proszę wypełnić formularz poniżej:

Główne biuro

Pl. Małachowskiego 2

00-066 Warszawa

Dziękuję za przesłanie wiadomości